Летна лидерска школа

“Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини “ е десеттото и последно предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за културен и едукативен развој МЛАДИНСКИ БОРД – Штип“.

Facebook линк: https://www.facebook.com/events/490645442039778/
Zoom линк за регистрација: https://zoom.us/meeting/register/tJ0qdO6qpjsiH9XRj7koUtrhvUMiNmiP_7dr

Предавач ќе биде доц. д-р Слаѓана Ангелкоска, од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.

Ќе зборуваме зошто комуникацијата е важна за лидерите, за различните форми на комуникација, но и за слушањето, како важен дел од комуникацијата.

Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество. Летната лидерска школа е бесплатна и учество може да земат сите заинтересирани граѓани.

Share on

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart