Call for Participants: Youth Council for Active Citizens

DEADLINE ЗА АПЛИКАЦИИ: Понеделник, 20.01.2020

За сите оние кои веруваат дека демократијата е најефикасен политички систем за заедничко
добро и за постигнување на рамнотежа помеѓу авторитетот неопходен во сите човечки општества и слободата на луѓето. За сите ние кои веруваме во индивидуалиот придонес за колективното добро. 🇪🇺🇲🇰🇧🇬🇬🇷🇮🇹🇵🇱🇸🇰🇪🇸

Проектот “ Младиски совет за активни граѓани” е можност да бидете воведени во идологиите на европскиот политички систем и да учествувате во симулацијата “Council of European Union” каде што секој учесник ќе биде преставник на една од ЕУ земјите членки.

Ги покануваме сите млади на возраст од 18 до 25 години, кои што имаат солидно познавање на Англискиот јазик, да го пријават учеството на овој проект со тоа што ќе ја испратат својата успешна граѓанска приказна на следниот линк:

Приказната треба да биде напишана на Англсики јазик. 📧📝 со #activcitizen

Што значи успешна приказна⁉️

⭕ Секоја активност која што придонела кон подобрување на соживотот, не зависно дали е на локално или национално ниво се смета за успешна приказна. Доколку преку Вашето дејствување сте ги мотивирале Вашите сограѓани и доколку Вашата идеја била поддржана и ја пробудила јавната свест, таквата приказна се смета за успешен пример кој вреди да се сподели.

Трошоците за пат и сместување ќе бидат покриени од страна на организаторите.

Share on

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart