Здравствената нееднаквост – Нашите заклучоци од дискусијата по повод светски ден на здравјето

Дискусијата по повод денот на здравјето 07.04.2021 со наслов „Градење на еднаков свет за поздраво утро“ се одржа онлајн со нашите амбасадори на здравјето Мартина, Маринела и Драгана. Дознавме дека СЗО секја година по повод светскиот ден на здравјето дава на располагање теми за дискусија, а оваа година темата за … Continue reading Здравствената нееднаквост – Нашите заклучоци од дискусијата по повод светски ден на здравјето