events

Digital Citizenship

Topic

Digital Citizenship

Location

Shtip

Date

12 June 2024 - 14 June 2024

Duration

/

Почитувани млади,

Ве покануваме да бидете дел од интернационалниот трeнинг кој ќе се одржи во Штип во периодот од 12 до 14 Јуни 2024💡💻📣.
Тридневната обука ќе води 16 млади од Македонија🇲🇰, Шпанија🇪🇸, Турција🇹🇷 и Бугарија🇧🇬 низ нивното патување во младинскиот активизам преку корситење на дигитални алатки.🖥💻👨‍💻👩‍💻
🎉За време на обуката учесниците ќе имаат можност да споделат искуство и најдобри практики поврзани со активно граѓанство и учество на новата младинска генерација во донесувањето на одлуки, волонтерски активности и општестевни промени.
Учесниците ќе се здобијат со нови вештини и сертификат за учество.
➡️Право на учество имаат младите над 18 годишна возраст.
➡️Краен рок за пријавување: 01.06.2024
Линк за пријава:

https://docs.google.com/forms/d/1hT9NiBTM0V2yOuWZSFCsefRVWEUd2LlChcQ7X7mEICM/edit#responses

Dare to be different.

The way to change the world, or at least your world, is to dare to be different. When you dare to be different, you step out of the mold, and you make space for your creative twists. When you dare to be different, sometimes you stand alone. But alone is where your unique creative contribution can thrive. What great leaders, great artists, and inspiring minds, do.

Join Now

Youth On Board

Dare to be different.

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list, so you can stay up to date with any upcoming event or project.

© 2024 All rights reserved — Youth On Board v2.0