events

ECO - Print in Nature

Topic

ECO - Print in Nature

Location

Shtip

Date

16 April 2024 - 19 April 2024

Duration

Time: 10:00 AM to 11:00 AM

Ви го најавуваме тренинг курсот кој ќе се одржи од 16 до 19 Април во Штип во просториите на Хотел Изгрев.
Овој тренинг курс е наменет за невработени жени, а со цел да се зголемат нивните потенцијали за самовработување со вештини за еко-практики и заштита на животната средина.
Тренинг курсот нуди многу креативни идеи и способности за потенцијални бизниси.
Ве покануваме да се мотивирате, да ја споделете информацијата со вашите блиски и да бидете дел од оваа посебна можност.
ЕУ и Националните влади на поголем број држави поставија јасни цели и политики за зачувување на животната средина и визија за тоа кон што се стримиме и што сакаме да постигнеме како држави до 2050 година.
Дел од овие мерки опфаќаат намалување на непотребна употреба на загадувачки материјали, повторна употреба и рециклирање, како и усвојување еколошки производствени техники и користење помалку загадувачки алатки во производствените процеси. Од големо значење е во процесите на подигање на свеста за новонастанатите ситуации да бидат вклучени и возрасните кои можат да постигнат доживотно учење само преку создавање и промовирање соодветни можности, како што е оваа иницијатива која произлегува од нашиот проект.
Со други зборови, примарната цел на овој проект е да создаде и промовира можности за учење на ЕКО-ПРИНТ.
Овој проект во кој се вклучени Турција, Македонија и Полска нуди многу можности за нови знаења, нови пријателства, запознавање со работата на голем дел академски профили од сите држави, патување, дружење и забава.
Во прилог подолу е линкот за пријавување:
 
https://forms.gle/pEXTveBAH6c11BaaA

Dare to be different.

The way to change the world, or at least your world, is to dare to be different. When you dare to be different, you step out of the mold, and you make space for your creative twists. When you dare to be different, sometimes you stand alone. But alone is where your unique creative contribution can thrive. What great leaders, great artists, and inspiring minds, do.

Join Now

Youth On Board

Dare to be different.

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list, so you can stay up to date with any upcoming event or project.

© 2024 All rights reserved — Youth On Board v2.0