events

Nest12 Golf

Topic

Nest12 Golf

Location

Shtip

Date

08 May 2024 - 12 May 2024

Duration

Time: 09:00 AM to 18:00 PM

МЛАДИНСКИ БОРД со задоволство ја споделува единствената можност да станете професионалци, односно идни инструктори за голф на отоврено и да бидете дел од првиот тренинг за тренери за голф во Штип! „Nest12“ е проект кој има за цел да искористи нова методологија за полесен, побрз и попристапен голф низ светот. Ние заедно со партнерите од Италија и Бугарија ќе ви дадеме можност да станат сертифицирани инструктори за голф и во иднина да можете професионално да се занимавате со овој вид на алтернативен спорт кој во Европа е доста застапен.
15 млади луѓе од Македонија ќе имаат можност да бидат дел од еднонеделната обука за голф, да станат инструктори за голф, да го споделат своето знаење со нивни врсници и подоцна да учествуваат на огромен голф настан!
Ако сте заинтересирани да го прифатите овој прекрасен предизвик, аплицирајте подолу! 
 
https://forms.gle/vYE9cEFhQEnxhfoo6

Dare to be different.

The way to change the world, or at least your world, is to dare to be different. When you dare to be different, you step out of the mold, and you make space for your creative twists. When you dare to be different, sometimes you stand alone. But alone is where your unique creative contribution can thrive. What great leaders, great artists, and inspiring minds, do.

Join Now

Youth On Board

Dare to be different.

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list, so you can stay up to date with any upcoming event or project.

© 2024 All rights reserved — Youth On Board v2.0